Projektledning

Att bygga om eller att renovera ett hus är ofta förknippat med stora kostnader. Dessutom tar ombyggnationen nästan alltid längre tid och kostar mer än beräknat.

Genom att anlita en professionell projektledare som tar ansvar för allt från att skriva offertunderlag, göra materialspecifikationer, handla upp och samordna hantverkare, specialister och andra underleverantörer till att kvalitetssäkra och ansvara för logistik, budget, och tidplanering av hela projektet kan man ofta spara många % av de totala kostnaderna.

Arbetet kan handla om allt från ett par timmars konsultation till total projektledning för ett större projekt. Att anlita en oberoende projektledare kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till att köpa totalentreprenad från ett och samma byggföretag.

Kontakta oss ifall ni behöver hjälp med projektledning!