Hur går en besiktning till?

En överlåtelsebesiktning genomförs normalt av en besiktningsman. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är att prata med säljaren för att ställa kompletterande frågor och för att få  upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Efter det görs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som finns. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och mark kring huset besiktigas. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns någon risk för att fastigheten har andra fel och brister som inte har kommit fram vid den okulära besiktningen. Utgångspunkten för bedömningen är de handlingar som besiktningsmannen fått, samtalet med fastighetsägaren och den okulära besiktningen. Eventuella risker beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.

Slutligen skriver besiktningsmannen ett protokoll, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Protokollet är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

Kontakta oss för en offert.