Överlåtelsebesiktning

När en fastighetsöverlåtelse har skett är utgångspunkten att fastighetens skick skall överensstämma med vad som avtalats mellan parterna. Fastigheten får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att fastigheten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen för att känna sig trygg får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick eller som köparen haft möjligheten att upptäcka, kan säljaren inte göras ansvarig. Motsatsvis är säljaren ansvarig för de fel eller skador som köparen inte kunde upptäcka oavsett om säljaren känt till dessa eller ej. Dessa fel brukar ofta kallas dolda fel och säljarens ansvar för dessa är under 10-år.

Vi på Ekbacken Fastigheter hjälper dig med att utföra din överlåtelsebesiktning. Vi gör besiktningen enligt den så kallade SBR-modellen.

Vi har lång erfarenhet av småhus, är medlemmar i SBR och har ansvarsförsäkring.

Kontakta oss för en offert.