Energideklaration

Ekbacken Fastigheter AB åtar sig att upprätta energideklaration enligt lagen om energideklarationer för byggnader(SFS 2006:985).

Ekbacken Fastigheter AB har erforderlig ackreditering för att utföra energideklarationer. Alla medarbetare är certifierade energiexperter.

Kontakta oss ifall du vill upprätta en energideklaration!