Hur går en energideklaration till?

Energideklarationens syfte är att inventera fastighetens energianvändning. Som underlag för energideklarationen ligger dels uppgifter om bl.a. energiåtgång mm som tillhandahålls av fastighetsägaren, dels uppgifter som framkommit vid utförandet av energibesiktningen.
Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö ska Ekbacken Fastigheter AB ge rekommendationer på sådana kostnadseffektiva åtgärder.

Resultatet av utförd energiinventering av byggnaden sammanställs i en rapport som översänds till uppdragsgivaren. Vidare upprättar Ekbacken Fastigheter AB en Energideklaration som registreras i Boverkets databas.

Kontakta oss ifall du vill upprätta en energideklaration!